สตรีศรีน่าน

สตรีศรีน่าน

236/24 ถ.นะโม ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร.054-710-373โทรสาร 054-773-079
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทรงวุฒิ วรสถิตย์

ณัฐวุฒิ ทาตาล

ณัฐวุฒิ ทาตาล

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ประภากร เมธาเกษร

ประภากร เมธาเกษร

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

มณทิรา เชื้อหมอ

มณทิรา เชื้อหมอ

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ยอดชาย คำชาย

ยอดชาย คำชาย

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

เกษแก้ว รัศมี

เกษแก้ว รัศมี

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

แท้ นามแก้ว

แท้ นามแก้ว

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล

ไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

เข้าสูู่่ระบบ

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์