ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนฯ พสวท.
ประจำปีกาศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 - 29 เมษายน 2559
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และโฮมสเตย์บ้านสวยบนดอยสูง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดการจัดค่าย

กิจกรรมค่ายปี 55
-
VDO สรุปค่ายแผ่น 1
- VDO สรุปค่ายแผ่น 2
- รูปกิจกรรมค่ายฯ ปี55