โสภา แย้มทองคำ

งานในความรับผิดชอบ
1. ค่าย พสวท. ฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา
2. การเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
0-2392-4021 ต่อ 2316

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตารางงาน