[แก้ไข 5 มี.ค. 58] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา
รายละเอียดประกาศ (เปลี่ยนห้องสอบกลุ่มวิชาฟิสิกส์เป็นห้องประชุม 1601 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สสวท.)
- ลำดับการสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ผู้สอบสัมภาษณ์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล) หากต้องการสำรองที่พัก สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล ศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และวันที่ต้องการเข้าพักได้ที่คุณวาสนา สุขสาคร อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 0-2392-4021 ต่อ 2318 ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ก่อนเวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้  ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 28 มกราคม 2558

ไฟล์รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

[20150120] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

- ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (อัพเดต 20 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.)
- ระดับปริญญาโท-เอก (อัพเดต 20 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.)
- ระดับปริญญาเอก (อัพเดต 20 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.)


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2311หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

 1.  รายละเอียด

       ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย สาขา พสวท. และ สควค.  จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่   22 – 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 คน

2.  กรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

       พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

         - ดูแลน้อง ๆ ในกลุ่ม

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - ออกแบบกิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

       พี่เลี้ยงกองกลาง

         - ประสานระหว่างพี่เลี้ยงกับกรรมการ

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - งานอื่น ๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 25 คน

(นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 18 คน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จำนวน 7 คน)

คุณสมบัติ ดังนี้                                             

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นักเรียนชั้น ม.๖

1) เป็นนักเรียนทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท   หรือเอก

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้อย่างน้อย 5 วัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4. ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20  ธันวาคม 2557 -  19 มกราคม  2558

5.  วิธีการสมัคร
      5.1 กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มใบสมัครพี่เลี้ยงได้ที่นี่
      5.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวโป้งที่นี่  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  30  มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ac.th

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ <ดาวน์โหลด>

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และหนังสือรับรอง ได้ที่ http://goo.gl/WTEciQ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ 2312 (วัน-เวลาราชการ)