รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี56

on . Posted in ข่าวทั่วไป

บัณฑิต พสวท.ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2 คน

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร ดวงกมล  เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร. วิทยา  เงินแท้ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิต พสวท.ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ พ.ศ. 2556 ณ ห้องแลนด์มารน์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดูภาพงานแถลงข่าวได้ที่นี้