DPST Hall of Fame ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

on . Posted in ข่าวทั่วไป

"ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์เมื่ออายุ 34 ปีที่ผู้ได้รับตำแหน่ง" สาขาวิชาฟิสิกส์เมื่ออายุน้อยที่สุดในประเทศไทย " ศ. ดร. ชูกิจลิมปิยะนุชมีงานวิจัยโดดเด่นด้านการศึกษาสมบัติทางกายภาพและการศึกษาสมบัติของสารและเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงด้วยวิธีการคำนวณหลายรูปแบบในการศึกษาสารหลากหลายชนิด ร่วมกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานระดับอะตอมและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่ได้รับประสบการณ์การทำงานในศูนย์วิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ช่นพลังงานทดแทนแห่งชาติห้องปฏิบัติการ Oak Ridge National Laboratory และศูนย์วิจัยพาโลอัลโตศูนย์วิจัยใน บริษัท ซีร็อกซ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รางวัล เมธีวิจัยอาวุโสสกว และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.