ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ประกาศรับสมัครนิสิต  นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.  ศึกษาต่างประเทศ  ระดับปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก กลุ่มวิชาธรณีวิทยา และระดับปริญญาเอก กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557  (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2557 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ (อ่านประกาศที่นี่)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
- ใบสมัครรับทุนระดับปริญญาโท-เอก (กลุ่มวิชาธรณีวิทยา)
- ใบสมัครรับทุนระดับปริญญาเอก (กลุ่มวิชาธรณีวิทยาและวิทยาการคอมพิวเตอร์)
- หนังสือรับรอง (Recommendation)

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว โปรดอ่านประกาศรับสมัครฯ อย่างละเอียด
หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.