ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับทุนและผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และทำสัญญารับทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>คลิก