กำหนดการสอบ แนวปฏิบัติ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

กำหนดการสอบ แนวปฏิบัติ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

อ่านกำหนดการ แนวปฏิบัติ เพิ่มเติมที่ --> คลิก