ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1
ไฟล์ประกาศผลสอบ >> https://drive.google.com/.../1v7jdo3rqTHp6d8wwwmx.../view...
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบรอบที่ 2
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ สสวท. ระบุไว้ ที่ https://bit.ly/37YHogX ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
หากไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าสอบรอบที่ 2