การปฐมนิเทศผู้มีสิทธิรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

บันทึกกิจกรรม การปฐมนิเทศผู้มีสิทธิรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom