ประกาศยืนยันการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสสวท. เรื่องตรวจสอบการตรวจสอบความปลอดภัยด้านความปลอดภัยระดับขั้นตอนต้นประจำปี 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
โดยให้ผู้เข้าตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศ. . บค.) โดยขจร
1. เข้ารับการตรวจวัดกฎระเบียบเจ้าหน้าที่จองสนามสอบ
2. เดินเข้าเมืองคูหาตลอดเวลา
3. คิวอาร์โค้ดพิชิตไทยชนะสอบที่นักเรียนเข้าตรวจ
4. ขอให้เข้าผู้ ตรวจเส้นทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อเข้ารับการตรวจวัดตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ของ
สนามสอบแข่งขันได้จัดระเบียบเจลห้องตรวจและจัดห้องแบบในรูปแบบเว้าตามป้องกัน COVID- 19 ของ ศบค.
ตรวจสอบรายและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่เว็บไซต์รับสมัครตามลิงค์นี้