ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมรอบที่ 2 เพื่อรับทุนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนาคม 2563) 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


จะประกาศผลให้ทราบในเวลาประมาณ 12.00 น. 

- ดูรายละเอียดประกาศ

- ลงทะเบียนเข้าสอบรอบ 2