ประกาศ กิจกรรมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020) 

รายละเอียดและกำหนดการ ดังนี้

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ICYS 2020 <<<