ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศเรื่องการศึกษานักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
- ไฟล์ประกาศ
- กรอกใบสมัคร (โดยนักเรียนจะต้องพิมพ์ใบสมัครนี้ยื่นสมัครที่โรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียน)
- ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร

***แจ้งปัญหา***

ขณะนี้ระบบการส่งแบบฟอร์มตอบกลับอัตโนมัติมีปัญหา
ทาง ฝ่าย พสวท. จะดำเนินการทยอยส่งทีละรายการ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ไม่ส่งข้อมูล แบบฟอร์มการกรอกใบสมัครซ้ำ

ฝ่าย พสวท. จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มตอบกลับให้เร็วที่สุด และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย