ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพสวท.ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง

เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 -          ดาวน์โหลดประกาศ>>>คลิก

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561