ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน การคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สาขา พสวท. และ สควค. สสวท. ขอประกาศสถานที่สอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.
วันอาทิตย์ที่ 30 และวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558          ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.


ระดับปริญญาโท-เอก

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.


ระดับปริญญาเอก

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สสวท.