ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ <อ่านรายละเอียดประกาศ>

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และหนังสือรับรอง ได้ที่ https://goo.gl/xBtuRO

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครคัดเลือกรับทุนฯ จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ โดย
- ระดับปริญญาตรี-โท-เอก กรอกรายละเอียดที่ https://goo.gl/JI3XFO
- ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก กรอกรายละเอียดที่ https://goo.gl/G87DoA