[20150120] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

- ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (อัพเดต 20 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.)
- ระดับปริญญาโท-เอก (อัพเดต 20 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.)
- ระดับปริญญาเอก (อัพเดต 20 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น.)


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2311หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.