ปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัยบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม


                     สาขา พสวท. จัดปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัยบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร  ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัยเพื่อการทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ” เพื่อเป็นแนวทางการทำวิจัยให้กับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับทุนวิจัยในปีนี้ (ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่)

ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์วิจัยต้นแบบ

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

         

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ของโรงเรียนศูนย์วิจัยต้อนแบบ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (รูปกิจกรรม)

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขา พสวท. และ สควค. สสวท. จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2557 ณ อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

          เพื่อการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 20 คน คุณสมบัติ ดังนี้

          1. เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

          2. เป็นหญิงหรือชายก็ได้

          3. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 2 – ปริญญาโทปีที่ 2

          4. สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

          ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัคร และข้อมูลสำหรับทำเอกสาร “เกี่ยวโป้ง” ส่งถึง  คุณโสภา แย้มทองคำ สาขา พสวท. และ สควค. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  โดยคณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลวันที่ 18 มกราคม 2557

          - ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครพี่เลี้ยงง
          - 
ดาวน์โหลดไฟล์ฟอร์มข้อมูลสำหรับทำหนังสือเกี่ยวโป้ง