งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

 

งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของบัณฑิต พสวท. และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริงและยังคงพัฒนางานวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ การศึกษา และภาคเอกชน เพื่อส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รายละเอียด: https://www.dpstdriveresearch.org/