รศ. ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช (แก้วจินดา)

DARUNEE KAEWCHINDA, 322006

First Study Place

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Study Center

University of Leeds

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง