ดร. ฐิติกา กิจพิพิธ

THITIKA KITPTPAT, 411056

First Study Place

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

Study Center

Flinders University

STATUS

สำเร็จการศึกษา

Work Place

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์