นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฝ

น.ส. ฝนทิพย์ หนูทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ