นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฝ

น.ส. ฝนทิพย์ หนูทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

น.ส. ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ