นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฆ

นาย ฆนรุจ จันทรทองดี

Lehigh University

กำลังเรียน

ดร. ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ฆโนทัย จารุสิริรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน