สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดร. อิสริยา ชัยรัมย์

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน