กรมกำลังพลทหารอากาศ

ดร. วรุต ธรรมวิชัย

Marquette University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมกำลังพลทหารอากาศ