โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นาย จตุพร พันตรี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน