อื่นๆ

ผศ. ดร. นาท เสาวดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. ธนกร ความหมั่น

University of Sheffield

กำลังเรียน

น.ส. ศุจีภรณ์ ตันติพงษ์

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

นาย สัณหณัฐ ดีสมุทร

รอนักศึกษาแจ้ง

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ