อื่นๆ

ผศ. ดร. นาท เสาวดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. ธนกร ความหมั่น

University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย อธิราช ฤทธิ์บูรณ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ปัทมา วาปีสิทธิพันธ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

นาย สัณหณัฐ ดีสมุทร

รอนักศึกษาแจ้ง

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ